ETA
Výrobcovia
Názov ETA
Skratka ETA
Pôvod Československo
Výrobaod 1919 do dodnes
PopisETA spol. s r.o., PRAHA - VRŠOVICE, V Horkách č.p. 423.
Výrobky označované často aj Radieta (do roku 1930)

Koncesi pro výrobu radiopřijímačů získala firma v 10/1924.
Elektrotechnická továrna ETA, spol. s ruč.obm., Praha, Vršovice – produkovala výrobky najmä pod značkou Radieta. Snaha bola zabezpečiť si aj výrobu súčiastok, najmä známych nf transformátorov, ako i vlastných tuhových odporov. V roku 1919 ETA začínala so 16 robotníkmi a dnes (1925) ich pracuje takmer 180. V roku 1925 uvádza na trh veľmi dobre prepracovaný kryštálový prijímač. Hlavným poslaním firmy bolo „Československému radioamatéru výrobek, československý, přesně a důkladně zhotovený z ma­teriálu nejlepšího za ceny, jež určuje svědomitá kalkulace.“ [Rádio všem., 1925].


Inzerát v brožúrke Duotrola, 1927

Jen velmi stručně bych se chtě zmínit o následujících poznatcích: Firma ETA jako každá jiná ve svých počátcích měla úplně jiný výrobní program, než výrobu radiopřijímačů. Tento původní výrobní program samozřejmě neopustila. Myslím si, že s počátkem výroby radiopřijímačů bylo ve firmě ETA vytvořeno oddělení (dílna, hala) pro výrobu radiopřijímačů, které neslo název RADIETA a mělo příslušné logo. Oddělení bylo redigováno ing.Františkem Štěpánkem, bylo řízeno ETOU a radiovýroba musela dodržovat určité smluvní podmínky. Při porušení jistých dohod oddělením RADIETA musel ing.Štěpánek ve firmě ETA skončit. Současně Radieta vydávala i stavební návody, které by se měly evidovat odděleně od továrních výrobků RADIETY, i když s nimi mají mnoho společného. Z výše uvedeného vyplývá, že radiopřijímače vyráběné ETOU do roku 1930 nesou vždy logo RADIETA. Po roce 1930 pak byly označovány pouze značkou ETA.

Inzeráty: Radioamater 5/1930 a 8/1930. A.Liedermann, ČR, 2013
Vytvorené: 10.2.2007